ISO 17020 Akreditasyonu

ISO 17020 Akreditasyonu

ISO 17020 Akreditasyonu

TS EN ISO 17020, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, proseslerin, faaliyetlerle ilgili prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların olması gereken yapılarını kapsamaktadır.

AQROGROUP olarak ISO 17020 Test ve Muayene Kuruluşları Akreditasyon Konusunda TÜRKAK’ tan akredite olmak isteyen firmalara şirketlere derneklere vakıflara vb. kurumlara hem ISO 17020 hem de TÜRKAK akreditasyon süreci ile ilgili danışmanlık ve Eğitim Hizmeti sunarak akredite edilmesini sağlıyoruz.

TS EN ISO 17020 standardı, teknik uyumlaştırma direktiflerinde kullanılması amaçlanan uygunluk değerlendirme prosedürlerinin çeşitli safhalarına ilişkin modüllerle ilgili AB Konsey kararında belirtilen uygunluk değerlendirme kriterlerinin tanıtımını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur;

İlgili standarda göre ve belirlenen kapsamlarda teklif verme, uygunluk değerlendirme, sertifika yayınlama, ve diğer süreçler için yazılı hale getirilmiş sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır.

İlgili standart ve kapsamlarda yetkinlik atamaları ve görüntülemeleri yapılır. Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak tır) sunulur.

Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir, varsa eksikliklerin tamamlanması istenir

Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır

Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir

Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir

Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur

Uygunluk alır ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın