ISO 17021 Akreditasyonu

ISO 17021 Akreditasyonu

ISO 17021 Akreditasyonu

ISO 17021 Sistem belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar için akreditasyon şartlarını belirleyen ve akreditasyon kuruluşlarının bu kuruluşları yetkilendirilmesinde referans olarak aldığı standarttır. AQROGROUP olarak ISO 17021 Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Konusunda TÜRKAK tan akredite olmak isteyen firmalara hem ISO 17021 he hem de TÜRKAK akreditasyon süreci ile ilgili danışmanlık ve Eğitim Hizmeti sunarak akredite edilmesini sağlıyoruz.

Bir sistem belgelendirme kuruluşu belirlenen standartlarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27001 gibi) ve belirlenen faaliyet kapsamlarında (EA Kodları)  TSE EN ISO/IEC 17021 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Bu standart operasyonların nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler. Faaliyet kapsamlarına göre belgelendirme kuruluşu kendi iç kontrol dokümanlarını ve talimatlarının yayınlayarak bunları kullanımını garanti etmelidir.

 

Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur;

İlgili standarda göre ve belirlenen kapsamlarda teklif verme, denetim gerçekleştirme, sertifika yayınlama, denetçi atama ve diğer süreçler için yazılı hale getirilmiş sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır.

İlgili standart ve kapsamlarda denetçilerin atamaları ve görüntülemeleri yapılır. Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak tır) sunulur.

Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir, varsa eksikliklerin tamamlanması istenir

Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır

Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir

Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir

Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur

Uygunluk alır ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın