ISO 17024 Akreditasyonu

ISO 17024 Akreditasyonu

ISO 17024 Akreditasyonu

TS EN ISO IEC 17024 standardı, personel belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için belirli gereklilikler doğrultusunda personel belgelendiren kuruluşta aranan şartları ortaya koymaktadır.

AQROGROUP olarak ISO 17024 Personel Akreditasyon Konusunda TÜRKAK tan akredite olmak isteyen firmalara şirketlere derneklere vakıflara vb kurumlara hem ISO 17024 hem de TÜRKAK akreditasyon süreci ile ilgili danışmanlık ve Eğitim Hizmeti sunarak akredite edilmesini sağlıyoruz.

ISO 17024 standardına göre akredite olmak isteyen kuruluşlar öncelikle hangi konularda kapsamda akredite olacaklar belirlemeleri gerekmektedir.

Akreditasyon kapsamının belirlenmesinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) yayınlamış olduğu Mesleki standartların ve seviyelerinin belirlenmesi gerekmektedir.

 

Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur;

İlgili standarda göre ve belirlenen kapsamlarda teklif verme, uygunluk değerlendirme, sertifika yayınlama, ve diğer süreçler için yazılı hale getirilmiş sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır.

İlgili Meslek ve kapsamlarda sınav ve değerlendirme yetkinlik atamaları yapılır. Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak tır) sunulur.

Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir, varsa eksikliklerin tamamlanması istenir

Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır

Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir

Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir

Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur

Uygunluk alır ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın