ISO 17025 Akreditasyonu

ISO 17025 Akreditasyonu

ISO 17025 Akreditasyonu

TS EN ISO 17025 standardı genel olarak; Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Teknik Şartları kapsayan bir standarttır. AQROGROUP olarak ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Konusunda TÜRKAK ‘tan akredite olmak isteyen firmalara şirketlere derneklere vakıflara vb. kurumlara hem ISO 17025 hem de TÜRKAK akreditasyon süreci ile ilgili danışmanlık Eğitim Hizmeti sunarak akredite edilmesini sağlıyoruz.

 

ISO 17025, bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılaması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. ISO 17025 standardını uygulayan deney veya kalibrasyon laboratuvarlarının TÜRKAK veya diğer akreditasyon kurumlarının denetimlerinden geçerek aldıkları belge ISO 17025 Akreditasyon belgesidir.

 

ISO 17025 akreditasyon belgesini kimler alabilir?

ISO 17025 belgesi standardı, deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir.

 

Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur;

İlgili standarda göre ve belirlenen kapsamlarda teklif verme, deney ve kalibrasyon gerçekleştirme, rapor yayınlama ve diğer süreçler için yazılı hale getirilmiş sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır.

Deney ve test talimatların oluşturulur. İlgili standart ve kapsamlarda Karşılaştırma ve yeterlilik deneyleri yapılır. Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak tır) sunulur.

Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir, varsa eksikliklerin tamamlanması istenir

Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır

Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir

Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir

Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur

Uygunluk alır ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın