ISO 14001:2015 Geçiş Eğitimi

ISO 14001:2015 Geçiş Eğitimi

ISO 14001:2015 Geçiş Eğitimi

Eğitim Adı : ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ - GEÇİŞ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı : ISO 14001:2004’ den ISO 14001:2015 e geçişin nasıl yapılması gerektiği

Katılımcı Profili : Bu eğitim ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi üzerine planlama, uygulama, bakım ve tetkik aşamalarında görev alan ilgililer için geliştirildi. Bu eğitimi alacak kişilerin ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi temel prensipleri hakkında iyi derece bilgi seviyesinde olması gerekir.

Eğitim Yöntemi : Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek vaka değerlendirmeleri, örnek uygulamaları

Eğitim Detayları : 

  • GirişYeni Revizyonun Temel Özellikleri
  • İlgili Standartlar
  • ISO 14001:2015 tetkikinin kalite yönetim sistemi standartlarına uygun şekilde nasıl yapılacağı 
  • ISO 14001:2004 ile ISO 14001:2015 arasındaki farklar
  • Kuruluş içeriği, liderlik, planlama ve destek ile ilgili olarak, Ek 2 (Annex SL) ‘deki yeni gereklilikler
  • Risk bazlı yaklaşımın önemini
  • ISO 14001:2015'e geçiş sürecinin nasıl yapılabildiğini öğrenmek.
  • ISO 14001: 2015 Yeni Kavramlar ve Terminoloji
  • Özet

Eğitim Süresi : 1 gün

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın