BRC – Gıda Güvenliği Global Standart

BRC – Gıda Güvenliği Global Standart

BRC – Gıda Güvenliği Global Standart

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. BRC’ belgelendirmenin ana hedefi, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve uluslararası gıda güvenliği gelişimine yardımcı olmaktır.

BRC Belgesi büyük küçük tüm işletmelere herkese eşit yarar sağlar.

BRC Food sertifikası sayesinde, perakendeciler için özel markalı ürünler üreten firmalar ya da İngiltere pazarında ürünlerini satmak isteyen üreticiler ürünle ilgili gereklilikleri yerine getirdiklerini ispat etmiş olurlar.

BRC/IoP sertifikası perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmalar için temel bir güvenlik oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

Biz AQROGROUP olarak BRC Belgelendirmesi sürecinde, firmanızda etkin gıda güvenliği sistemin kurulmasında yetkiliyiz ve her nerede olursanız olun bu hizmeti sunabilecek küresel ağa sahibiz.

 

Gıda veya Gıda Ambalajı üreticileri BRC Belgesi almakla;

  • Üreticiler ve alıcılar arasında ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda güveni iyileştirmek
  • Ürün güvenliğini arttırmak ve daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koymak
  • Ürün için, hijyen, kalite ve tüketici sağlık risklerini tanımlamayı ve kontrol altına almayı amaçlayan güvenli ve etkin bir proses akışı sunabilmek ve etkili önleyici faaliyetleri belirleyebilmek
  • İngiliz gıda pazarına rahatlıkla ulaşabilmek
  • BRC Directory üzerinde kuruluşların yayınlanarak küresel ticarette tanınırlıklarını arttırabilmek

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın