ISO 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 16949 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslararası otomotiv sektöründe, otomotiv ana sanayii (OEM), parça ve ekipman tedarikçileri için yüksek kalite standartları uygulanmaktadır. Ana sanayi ve tedarikçilerin, rekabet güçlerini koruyabilmeleri için ISO 16949 standartlartı yüksek kalite gerekliliklerine uymaları gerekmektedir. ISO 9001’i temel alan otomotiv kalite yönetim sistemi, tedarik zincirindeki problem ve riskleri azaltıp kârlılığın arttırılması için önemlidir.

En son versiyon ISO kalite yönetim sistemi standardı ISO 9001:2015 ile aynı doğrultuda olacak ve atıfta bulunacaktır. IATF 16949:2016 tamamiyle ISO 9001:2015’e yapısına ve gerekliliklerine uyacaktır. IATF 16949:2016 bağımsız bir kalite yönetim standardı olmayacak, ISO 9001:2015 ek olarak uygulanacak ve bağlantılı olacaktır.

Faydaları;

• Birden fazla belgelendirme denetimine olan gereksinmeyi ortadan kaldırarak otomotiv üretimi ve ilgili parça ve servis organizasyonlarının kalite yönetim sistemine genel bir yaklaşım sağlar,

• Kullanımı kolaydır

• Dokümantasyon miktarında azalma sağlar,

• Ana üreticilerin tedarikçi değerlendirmelerinde kolaylık sağlaması.

 

Uygulama Alanları;

• Üretim, 

• Servis parçası tedarikçileri, 

• Tedarikçiler,

• Parça veya malzeme tedarikçileri,      

                • Müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın