ISO 5001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 5001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 5001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uygulamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur.

 

ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.

 

ISO 5001 Faydaları nelerdir?

Enerji maliyetlerinizi düşürürsünüz

Çevresel etkileri azaltabilirsiniz

Mevcut enerji altyapınızı etkin ve verimli kullanabilirsiniz

Enerji kaynaklarının yönetimi arasında bir bağ kurar ve şeffaflık yaratırsınız

En iyi enerji uygulamalarını ve en iyi enerji yönetim faaliyetlerinizi geliştirirsiniz

İyi bir altyapı ile tüm tedarik zincirinizde enerji verimliliğini teşvik edebilirsiniz

Enerji yönetim faaliyetlerinizin sera gazı salınımını azaltacak projeleri geliştirebilirsiniz

 

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın