ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm dünyaca bilinirliği en yüksek kalite yönetim standardı ISO 9001’in rehberliğinde kalitenizi, yönetebilir ve belgeleyebilirsiniz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların tüm operasyonel süreçlerini en iyi şekilde izlemesine ve yönetmesine, aynı zamanda hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini sürekli artırmaya olanak tanır.

ISO 9001 büyük küçük tüm işletmelere herkese eşit yarar sağlar. Küçük şirketler büyük şirketlerle aynı seviyeye gelmek ve birinci sınıf kalite yönetimine erişmek için bu belgeyi almalıdır. Daha kısıtlı bütçeleriniz ve daha az zamanınız da olsa, size özel paketlenmiş hizmetlerle kalite yönetimini başarmanızı sağlayabiliriz.

Şirketiniz hangi büyüklükte olursa olsun ISO 9001 Belgesi almakla;

Para tasarrufu sağlayabilir, karlılığınızı arttırabilir, daha yüksek müşteri memnuniyetine ulaşabilir, daha fazla iş yapabilir, Uluslararası uygunluk güveniyle tercih edilebilirsiniz.

Aqro Group ile çalıştığınızda, ISO 9001 ile gider veya zaman kısıtlamalarından bağımsız olarak, tüm operasyonlarınızda daha fazla gelir ve müşteri güveni sağlayacak sürekli bir kalite düzeyine nasıl erişip koruyacağınızı keşfedeceksiniz.

 

Yeni ISO 9001 Yapısı

ISO 9001'in iş dünyasına hizmetini sürdürmesini sağlamak ve günümüz pazar koşullarına uyumunu sağlamak için standart 2015 yılında revize edildi.

Annex SL baz alınarak hazırlanan yeni standardın yüksek düzey yapısı ile tüm yönetim sistemi standartlarına ortak bir çatı geliyor. Bu yöntem ile tutarlılık ve uyumlu bir çalışma amaçlanıyor.

Yayınlanacak standart ile amaçlanan temel değişiklikler:

  • Liderlik vurgusu
  • Risk yönetimine olan odaklanma
  • Hedefler, ölçümleme ve değişime verilen önem
  • İletişim ve Farkındalık
  • Daha az kural gerektiren gereksinimler

Yeni standardın yürürlüğe girmesi ile birlikte kalite yönetim sistemlerinin işletmenin temel süreçlerini kapsamasını daha kolay bir şekilde sağlanacak ve kuruluşlar bundan büyük ölçüde yararlanacaklar.

Yeni standartın faydaları:

  • Revize edilen standart ile firmanızın iş stratejisi ile uyumlu ve entegre olması garanti altına alınıyor.
  • Liderlik takımının yönetim sistemine daha fazla katılım gerçekleştirmesi tüm organizasyonun firmanızın amaçları ve  hedefleri doğrultusunda motive hale gelmesini garanti ediyor. 
  • Yönetim sisteminin denetim mekanizması olarak kullanımı ve temel iyileştirmelere katkı sağlayan iş fırsatları tanımlama çalışmalarınızı kuvvetlendiriyor.
  • Tüm ISO yönetim sistemlerine uygulanabilir olan yeni yapı ile standartları çoklu, entegre sistemlere uyarlamak artık çok daha kolay hale getiriliyor. 

Sıkça Sorulanlar

 

ISO 9001 standartı, prosedürler, protokoller ve işyerlerindeki diğer iyileştirme alanlarıyla ilgili yönergeler sunan bir kalite yönetim sistemidir. Bu sertifikasyon sayesinde, kuruluşlar daha fazla etkinlik, daha az tutarsızlık, maliyetlerin azaltılması ve daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayabilir. Aqrogroup, bu standartın en iyi uygulamalarını ve standartların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayan araçları firmanıza göre tasarlar.

Sertifikasyona ulaşmak için gereken süre, kuruluşun büyüklüğüne, süreçlerin miktar ve karmaşıklığına, halihazırdaki organizasyon ve dokümantasyon düzeyine ve danışmanlık sürecinin etkinliğine bağlıdır. Her organizasyon benzersizdir ve sertifikasyon için gereken süre kuruluştan kuruluşa farklılık gösterir.

Kesinlikle evet. Standardın gözden geçirilmiş versiyonu Çok uluslu kuruluşlar için olduğu gibi boyutunuz ne olursa olsun, iyileştirme imkanı sağlayacaktır ve müşteri memnuniyetini artıracaktır.

IAF Uluslar arası Akreditasyon kurumu geçiş süresini 3 yıl olarak yayınladı, 15 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut Yönetim sisteminizi IS0 9001:2015 versiyonuna uygun hale getirmelisiniz.

Aqrogroup, ISO 9001:2015 standartının getirdiği her türlü değişiklikten sizleri haberdar etmeye devam edecektir. Aqrogroup kalite yönetim sistemleri konusunda uzman baş denetçilerden oluşan bir ekibe sahiptir ve sistem yenileme sürecinizde çözüm ortağınız olmaya hazırdır.

Risk her zaman ISO 9001'in bir özelliği olmuştur ancak artık daha da netleştirilmiştir ve tüm yönetim sistemini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Tam bir risk değerlendirmesi için çerçeve sağlayabilen ISO 31000: 2009'u kullanmak yararlı olabilir

 

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın