OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001, İş sağlığı ve İşçi güvenliği ile ilgili yasal şartlara uygun, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

AQROGROUP, KOBİ’ler için de İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim hizmeti vermektedir.  AQROGROUP’ ta hangi büyüklükte olursa olsun şirketinize özel bir OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirme Hizmetini bulabileceksiniz.

OHSAS 18001 Belgelendirmesi;

Şirket çapında olası en iyi çalışma koşullarını sağlar.

Tehlikeleri belirler, onları yönetecek veya bertaraf edecek kontrol sistemlerini yerleştirir.

İlgili gider ve kesintileri azaltmaya yönelik iş yeri kazalarını ve hastalık oranlarını düşürür.

Daha iyi ve daha güvenli çalışma koşullarıyla personeli harekete geçirip motive eder.

Müşteri ve tedarikçilere uygunluğunuzu kanıtlar.

 

OHSAS 18001 Belgelendirme süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur;

            Mevcut Sistemlerin değerlendirilmesi

            OHSAS 18001 Temel ve İç Denetçi Eğitimlerinin verilmesi

            Sistemin kurulması ve geliştirilmesi

            İç denetim ve Yönetim Gözden Geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi

            Son denetleme, değerlendirme ve düzeltmelerin yapılması        

            Belgelendirme Denetiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi

Yaptığınız işlerle ilgili karayolu ve trafik güvenliği konusunda, OHSAS 18001, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği standardıyla kolayca birleştirilebilir, böylelikle işle ilgili tüm faaliyetlerde personelinize yönelik artan risklere karşı önlem alırsınız.

Sıkça Sorulanlar

 

Birçok sanayi kolunda, proaktif ve önleyici tedbirler almak yasal zorunluluktur. OHSAS 18001 sertifkasyonu işyerinizde potansiyel risk unsurlarının tespit edilmesi ve raporlanması, sürekli güvenlik iyileştirmesi ve işgücünün sağlık performansının korunmasını sürdürebileceğiniz bir sistem inşaa eder.

İş Güvenliği Uzmanı ve Baş Denetçi uzman kadromuz ile uluslararası standartlardan ulusal standartlara kadar tüm yasal etkileri analiz ediyor karşı karşıya kalabileceğiniz olumsuzlukların önüne geçebilimeniz için hizmet Ohsas 18001 Yönetim Sistemini firmanıza göre inşaa ediyoruz.

 

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın