CE Belgesi

CE Belgesi

CE Belgesi

 “Avrupa'ya Uygunluk” anlamına gelen ve CE harfleriyle ifade edilen bu sembol, Avrupa Birliği içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini ve değerlendirildiğini gösterir. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

Gereken ürün grupları için CE belgesi alıp, ürününe CE işareti iliştiren üretici, ürününün tüm yasal (yönetmelik ve standartlara) gereklere uyduğunu ve ürünlerinin ekonomik alan içerisinde satılabileceğini garanti eder. AT Uygunluk Deklarasyonunda (AT Uygunluk Beyanı) bulunmak ve ürünlerine CE işareti iliştirmek üreticilerimizin sorumluluğundadır.

 

CE Belgelendirme Hizmeti verdiğimiz başlıca Yönetmelikler;

·         Makineler - 2006/42/AT

·         Medikal Cihazlar - 93/42/AT

·         Asansör Yönetmeliği - 2014/33/AB

·         Yapı Malzemeleri - R305/2011

·         Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği 2009/142/EC (GAD)

·         Yeni Sıcak Su Kazanları - 92/42/AT

·         Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/EU

·         Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2009/105/EC (SPV)

·         Elektrikli Cihazlar - 2014/35/EU

·         Elektromanyetik Uyumluluk - 2004/108/AT

·         Kişisel Koruyucu Ekipmanlar - 89/686/AT

Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir. Teklif Alın